Videos113
TEDTalks0
English videos1
Non English videos112
Videos with published subtitles84
Transcribed English videos0
Videos with English translation69
Videos with non English translation40
 1. Friendship between girls & boys is possible | Sargis Avagyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-29)
  Armenian   English   Spanish   Vietnamese   Chinese, Simplified (Approve - unassigned)  
 2. Recycling in robotics | Simon Zohrabyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-29)
  Armenian   English  
 3. Distance helps | Roza Tadevosyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-29)
  Armenian   English   Spanish  
 4. Village traditions | Sona Zakaryan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-29)
  Armenian   English  
 5. Your handwriting speaks for you | Yelena Matevosyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-29)
  Armenian   English  
 6. Height isn't the indicator f beauty | Monica Grigoryan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 7. It's high time to have more interesting lessons | Mariana Veranyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 8. Women can be good soldiers | Laura Davtyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 9. Glasses can not tell, who I am | Kristina Alexanyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Spanish   Korean (Translate - unassigned)   Portuguese (Translate - unassigned)  
 10. My dream | Julieta Yeghiazaryan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Spanish  
 11. We should keep playing outdoor games | Hovik Vanyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 12. Everyone needs own space | Hasmik Meliqyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Spanish  
 13. Football has no borders | Nare Galstyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English (Review - unassigned)   Chinese, Simplified (Approve - unassigned)  
 14. Children can change a lot | Nare Stepanyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Spanish  
 15. Think before you act | Petros Gasparyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Chinese, Traditional (Translate - unassigned)  
 16. Women too can be programmers | Diana Sargsyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 17. Concentration | Elen Gabrielyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Spanish  
 18. The umbilical cord of our life | Elen Asatryan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 19. Inspiration | Gohar Grigoryan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 20. One can overcome being disabled | Gevorg Afrikyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Spanish  
 21. If asphalt could talk | Armine Tovmasyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 22. Life in villages near borders has another image | Artush Tshagharyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English   Spanish  
 23. Synesthesia | Anush Dilanyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 24. We should stop calling girls "old maids" | Albert Abrahamyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 25. Gestures | Diana Manasyan | TEDxKids@Yerevan (2016-07-27)
  Armenian   English  
 26. You are your brain | Meri Martirosyan | TEDxKids@Yerevan (2015-10-16)
  Armenian   English   Spanish  
 27. What we don't know about alarm clocks | Arpine Hambaryan | TEDxKids@Yerevan (2015-09-22)
  Armenian   English   Arabic (Translate - unassigned)  
 28. What parents don't know about their kids | Stephanie Gevorgyan | TEDxKids@Yerevan (2015-09-04)
  Armenian   English  
 29. My glasses | Smbat Voskanyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English  
 30. Small things can matter the most sometimes| Manana Hakobyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English  
 31. We all are liars | Levon Tadevosyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English   Spanish  
 32. Don't be afraid of new technologies | Levon Hovhannisyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English   Chinese, Traditional (Translate - unassigned)  
 33. Ice-cream dream | Shushan Qamalyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English   Spanish  
 34. All kids should have opportunities to speak up | Sergey Barseghyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English  
 35. Things are changing | Vahe Arustamyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English   Spanish  
 36. Why kids should learn to save | Elen Asatryan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English  
 37. Volunteerism | Lena Goharyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-31)
  Armenian   English  
 38. Why to makeup? | Meri Melqumyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-28)
  Armenian   English  
 39. My dream | Eduard Torosyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-28)
  Armenian   English   Spanish   Portuguese, Brazilian  
 40. How to strengthen us | Davit Khachatryan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-28)
  Armenian   English  
 41. My guitar | Ashot Hovhannisyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-28)
  Armenian   English  
 42. Life lessons from carpet-weaving | Ani Gevorgyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-28)
  Armenian   English (Review - unassigned)   Spanish (Translate - unassigned)  
 43. Strange standards of beauty | Anahit Bagiryan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-28)
  Armenian   English   Spanish  
 44. Eco-worrier as a new type of hero | Zhora Petrosyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-25)
  Armenian   English   Vietnamese (Translate - unassigned)  
 45. We all have the same chance to become happy | Azat Ghevondyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-25)
  Armenian   English   Spanish (Translate - unassigned)  
 46. The backstage of imagination | Samvel Khachikyan | TEDxKids@Yerevan (2015-08-25)
  Armenian   English  
 47. We worth a better education system | Shahane Karapetyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-13)
 48. Kid should have a "family" | Khachatur Nerkararyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-11)
 49. The "G" story | Seda Matinyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-11)
 50. Discover your Motherland | Sofa Hambardzumyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-11)
 51. Smile | Sofia Harutyunyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-11)
 52. We all can improve our schools | Soso Machitadze | TEDxKids@Yerevan (2014-08-11)
 53. Learning from failures. | Grigor Sevumyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-06)
 54. Video games could be the future of the media | Stephan Babayan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-06)
 55. Design is the engine of the time | Gohar Droshakiryan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-06)
 56. Don't frighten for teaching | Laura Mkrtchyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-06)
 57. No violence towards children | Zabel Arustamyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-04)
 58. Geghareg Choir of Gavar | Gavar Geghareg Choir | TEDxKids@Yerevan (2014-08-04)
 59. Life beyond Yerevan | Elen Hakobyan | TEDxKids@Yerevan (2014-08-04)
 60. I dream | Levon Petrosyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-30)
 61. issues of sexual education in Armenia | Eva Gharibyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-30)
  Armenian  
 62. Build your community instead of leaving it | Juliet Baghdasaryan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-30)
 63. Things are not that complicated | Emma Dovlatyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-30)
 64. HerStory | Amasia Niziblyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-28)
 65. No bulling for beauty | Donara Davtyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-28)
 66. Bering different is fun if you embrace it | Razmik Minasyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-28)
 67. What I would change in my school | Elizabeth Hambardzumyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-28)
  Armenian (Review - unassigned)  
 68. Eat healthy food at school | Khachatur Abajyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-28)
 69. Learn to listen | Mary Avetisyan | TEDxKids@Yerevan (2014-07-25)
 70. Ի ծնե նկարիչ. Արման Բուդաղյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-27)
  Armenian   English   Spanish  
 71. Այլմոլորակային նախագահ. Ռուբեն Բանուչյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-27)
  Armenian   English   Spanish  
 72. Շնչող խոտերից մինչև ձմերուկի թթու. Հրաչյա և Հարութ Սարգսյանները TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-25)
  Armenian   English   Spanish  
 73. Եկեք չդառնանք շախմատի ձի. Վահե Ներսիսյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-25)
  Armenian   English   Spanish  
 74. Տեսախաղերի դրական ազդեցությունը. Նարեկ Չոբանյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-18)
  Armenian   English   Spanish  
 75. Արգելված ճաշարանի զիլ թագավորություն. Վանե Անդրեասյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-15)
  Armenian   English   Spanish  
 76. Ուրվագծից այն կողմ. Միքայել Հարությունյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-11)
  Armenian   English   Spanish  
 77. Ես ծառը մագլցող ձուկ չեմ. Անահիտ Վարդանյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-09-06)
  Armenian   English   Spanish  
 78. Աշխարհը երեխաների աչքերով. Մանե Հարությունյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-30)
  Armenian   English   Spanish  
 79. Դու կարող ես. Անուշ Նիկողոսյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-29)
  Armenian   English   Spanish  
 80. Գունավորենք կյանքը. Արթուր Միրզոյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-25)
  Armenian   English   Spanish  
 81. Տասներկուամյա ուսման խնդիրները և բարելավման տարբերակ. Անահիտ Մովսեսյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-24)
  Armenian   English   Spanish  
 82. Իրականություն, թե՞ պատրանք. Ժաննա Տեր-Զաքարյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-23)
  Armenian   English   Spanish  
 83. Ինչի մասին չեն խոսում երեխաները. Կատրին Հակոբյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-23)
  Armenian   English   Spanish  
 84. Մենք ենք պահանջում մեր իրավունքների պաշտպանությունը. Լենա Մաթոսյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-21)
  Armenian   English   Spanish  
 85. Ֆիլմը որպես մեծ արժեք. Էդուարդ Հակոբյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-21)
  Armenian   English   Spanish  
 86. Շնորհակալ եմ, Արքիմեդ. Նարե Փիրումյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-20)
  Armenian   English   Spanish   Chinese, Traditional (Translate - unassigned)  
 87. Հաջողությունը ճամփորդություն է, ոչ վերջնակետ. Նադիա Իսրայելյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-08-20)
  Armenian   English   Spanish   Polish (Translate - unassigned)  
 88. Մեր խոսքն ու դրա ազդեցությունը մեր ԴՆԹ-ի վրա. Լիլիթ Մաթևոսյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-07-19)
  Armenian (Subtitle - unassigned)  
 89. Երբեք մի' կորցրեք հույսը, ինչ էլ որ լինի. Ջուլիետան TEDxKids@Yerevan-ում (2013-07-19)
  Armenian   English   Spanish  
 90. Եղիր այն փոփոխությունը, որ ուզում ես տեսնել. Սվետա Սարգսյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-07-19)
  Armenian   English   Spanish   Polish  
 91. Ես անպայման շինարար կդառնամ. Դավիթ Կարապետյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-07-19)
  Armenian   English   Spanish   Portuguese, Brazilian  
 92. Երևանը նաև իմ քաղաքն է. Սիրանուշ Պապյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2013-07-18)
  Armenian   English   Spanish   Russian   Greek (Translate - unassigned)   Persian (Translate - unassigned)   Chinese, Traditional (Translate - unassigned)  
 93. Անհավանական ու բազմահեղինակային պատմություններ. Լուսինե Ասլանյանը TEDxKids@Yerevan -ում (2012-07-19)
  Armenian  
 94. Եկեք ապրենք միասին՝ Մարգարիտա Սարգսյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-19)
  Armenian   English   Spanish  
 95. TEDxKids@Yerevan - Souren Papazian - What I learned from my pets (2012-07-14)
  Armenian (Subtitle - unassigned)  
 96. Կարատե ու պար | Արթուր Սեդրակյանը | TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-14)
  Armenian  
 97. Ինչպես երկարացրեցի հայրիկիս կյանքը. Աստղիկ Ավագյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-13)
  Armenian  
 98. Ընդդեմ անորակ սերիալների. Հակոբ Պարսամյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-13)
  Armenian  
 99. Ոստիկանների պատիժը. Լյուդվիգ Արամյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-13)
  Armenian  
 100. TEDxKids@Yerevan - Kristine Sargsyan - Our incredible approach to problem solving (2012-07-13)
  Armenian (Subtitle - unassigned)  
 101. Բեռլինի պատը. Էլեն Կարապետյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-12)
  Armenian   English   Spanish  
 102. TEDxKids@Yerevan - Beatrisa Avdalyan - On celebrities and common people (2012-07-12)
  Armenian (Subtitle - unassigned)  
 103. «Նագլի բրաուզեր». Նարեկ Բագրատունին TEDxKids@Yerevan -ում (2012-07-12)
  Armenian   Arabic (Translate - unassigned)  
 104. Արագ սնունդը ու հետևանքները. Հասմիկ Չալաբյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-12)
  Armenian   Arabic (Translate - unassigned)  
 105. TEDxKids@Yerevan - Gohar Khachatryan - The story of the "X" school (2012-07-12)
  Armenian (Subtitle - unassigned)  
 106. Տաղանդի բացահայտման մասին.Լևոն Բաոիկյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-09)
  Armenian   Chinese, Simplified (Translate - unassigned)  
 107. Գտիր քո հինգ րոպեն. Սարինե Կարապետյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-07-09)
  Armenian  
 108. TEDxKids@Yerevan - Anahit Musheghyan - Carrying the world and the bicycle (2012-07-09)
  Armenian (Subtitle - unassigned)  
 109. TEDxKids@Yerevan - Ani Harutyunyan - Bionic architecture (2012-07-09)
  Armenian (Subtitle - unassigned)  
 110. TEDxKids@Yerevan - Մարիամ Պետրոսյան -Մաքուր պահենք մեր քաղաքը. (2012-07-02)
  Armenian  
 111. Պարկուրը ու իմ վախերը. Հայկ Դավթյանը TEDxKids@Yerevan-ում (2012-06-28)
  Armenian  
 112. Երազանքի ու ապրելու կարողության մասին. Սուզաննա ու Ռուզաննա Աղաբաբյանները TEDxKids@Yerevan-ում (2012-06-26)
  Armenian   English   Spanish  
 113. Վլադիմիր Ազնաուրյանը TEDxKids@Yerevan - ում. Խնձորներ, որոնք փոխեցին աշխարհը (2012-06-20)
  Armenian