Subtitle Info (raw data)
TitleChristoph Adami: Tìm sự sống ngoài sức tưởng tượng
DescriptionChúng ta tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh như thế nào nếu nó không giống sự sống mà chúng ta biết? Tại TEDxUIUC Christoph Adami cho thấy cách ông sử dụng nghiên cứu của mình về sự sống nhân tạo - những chương trình máy tính tự tái tạo- để tìm một dấu hiệu, 'dấu hiệu sinh học', không giống với những quan niệm trước đây về sự sống.
Speaker
Original TitleFinding life we can't imagine
Video 5nz2tH4JIPU4  English    Albanian    Arabic    Azerbaijani    Bulgarian    Chinese, Simplified    Chinese, Traditional    Dutch    French    German    Greek    Hebrew    Hungarian    Italian    Japanese    Korean    Persian    Polish    Portuguese    Portuguese, Brazilian    Romanian    Russian    Serbian    Spanish    Turkish    Ukrainian    Vietnamese   
LanguageVietnamese (original: English)
Projecttedtalks
EventTEDxUIUC
Amara URL https://amara.org/en/videos/5nz2tH4JIPU4/vi
Publish URL https://www.ted.com/talks/christophe_adami_finding_life_we_can_t_imagine?language=vi
http://www.youtube.com/watch?v=F17_KiAZOxg
Latest subtitles Timed text / Article form ( caption: 457, word: 4087, character: 17680, wpm: 221, wpm without pause: 222, avg char/sec: 15.7, max char/sec: 36.0, max width: 89, min duration: 2.00, max overlap: 0, duplication: 0, violation: 79, grade: 0.52 )
Published2011-12-27
Amara Credit (Reviewer) Ha Thu Hai
(Approver) TED
TED Credit (Translator) Phuong Le
(Reviewer) Ha Thu Hai
Activities
Time User Activity Ver Task
2011-12-27 11:52:26 Thinh Cao Add Trans Approve

 

Revisions
Ver Video User with timecode ignore time text only two-panes three-panes no linebreak time code
1 Phuong Le 457 captions, 4473 words, changed 100.0%, grade 0.52

 

Tasks
Task User Created Modified Completed
Approve TED 2012-04-08 08:06:17 2013-06-29 00:41:36 2012-04-02 17:16:07
Review Ha Thu Hai (TED profile) 2012-04-08 08:06:17 2013-06-29 00:41:36 2012-04-02 17:16:07