Subtitle Info (raw data)
TitleTEDxUIUC | Daniel Simons | Widzenie świata takiego, jakim nie jest.
DescriptionDaniel Simons jest dyrektorem Laboratorium Badań Poznania Wzrokowego na Uniwersytecie w Illinois. W swoich badaniach analizuje, w jaki sposób nasza wiara i intuicja schodzą na manowce, oraz dlaczego tak się dzieje. Dan analizuje dlaczego świat, który widzimy, jest nierzeczywisty.
Speaker
Original TitleTEDxUIUC - Daniel Simons - Seeing The World As It Isn't
Video 5gCMCiEvkmgO  English    Arabic    Chinese, Simplified    Chinese, Traditional    French    Hebrew    Italian    Korean    Polish    Portuguese, Brazilian    Romanian    Russian    Serbian    Spanish    Vietnamese   
LanguagePolish (original: English)
Projecttedxtalks
EventTEDxUIUC
Amara URL https://amara.org/en/videos/5gCMCiEvkmgO/pl
Publish URL http://www.youtube.com/watch?v=9Il_D3Xt9W0
Latest subtitles Timed text / Article form ( caption: 175, word: 794, character: 5201, wpm: 108, wpm without pause: 118, avg char/sec: 12.7, max char/sec: 20.5, max width: 42, min duration: 1.03, max overlap: 0, duplication: 0, violation: 0, grade: 0.00 )
Published2017-01-23
Amara Credit (Reviewer) Rysia Wand
(Approver) Rysia Wand
TED Credit (Translator) Dorota Sinoff
(Reviewer) Rysia Wand
Activities
Time User Activity Ver Task
2015-09-26 14:02:10 Dorota Sinoff Edit 1 Translate
2015-09-27 10:51:10 Dorota Sinoff Edit 2 Translate
2015-09-28 07:38:06 Dorota Sinoff Edit 3 Translate
2015-09-28 11:48:44 Dorota Sinoff Edit 4 Translate
2015-09-29 13:34:55 Dorota Sinoff Edit 5 Translate
2015-09-29 15:00:08 Dorota Sinoff Edit 6 Translate
2015-09-30 05:41:22 Dorota Sinoff Edit 7 Translate
2015-10-08 09:21:28 Dorota Sinoff Edit 8 Translate
2017-01-21 12:22:07 Rysia Wand Edit 9 Review
2017-01-21 18:02:12 Rysia Wand Edit 10 Review
2017-01-21 23:14:40 Rysia Wand Edit 11 Review
2017-01-22 01:13:44 Rysia Wand Edit 12 Review
2017-01-22 01:13:45 Rysia Wand Reviewer Accept Review
2017-01-23 16:30:38 Rysia Wand Edit 13 Approve
2017-01-23 16:30:39 Rysia Wand Approve Approve

 

Revisions
Ver Video User with timecode ignore time text only two-panes three-panes no linebreak time code
1 Dorota Sinoff
2 Dorota Sinoff
3 Dorota Sinoff
4 Dorota Sinoff
5 Dorota Sinoff
6 Dorota Sinoff
7 Dorota Sinoff
8 Dorota Sinoff
9 Dorota Sinoff 184 captions, 1065 words, changed 100.0%, grade 0.00
10 Rysia Wand
11 Rysia Wand
12 Rysia Wand
13 Rysia Wand
14 Rysia Wand 175 captions, 957 words, changed 35.0%, grade 0.00

 

Tasks
Task User Created Modified Completed
Translate Dorota Sinoff (TED profile) 2012-10-25 08:27:31 2015-10-08 12:01:16 2015-10-08 12:01:16
Review Rysia Wand (TED profile) 2015-10-08 12:01:16 2017-01-22 01:13:45 2017-01-22 01:13:45
Approve Rysia Wand (TED profile) 2017-01-22 01:13:45 2017-01-23 16:30:38 2017-01-23 16:30:38